BÀI 17: 08 TRƯỜNG HỢP TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG.

HiTax xin hướng dẫn doanh nghiệp 08 trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động:

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI

(1) Người lao động thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Dân quân tự
vệ;
(2) Người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định của pháp luật về tố tụng
hình sự;
(3) Người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào
trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc hoặc cơ sở giáo dục bắt buộc;
(4) Lao động nữ mang thai theo quy định sau:

 • Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở KB, CB có thẩm quyền về
  việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền tạm hoãn hợp đồng lao động.
 • NLĐ khi thông báo tạm hoãn hợp đồng lao động cho NSDLĐ thì phải kèm theo
  xác nhận của cơ sở KB, CB có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh
  hưởng xấu tới thai nhi.
 • Thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động do NLĐ thỏa thuận với NSDLĐ nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở KB, CB có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ. Trường hợpkhông có chỉ định của cơ sở KB, CB có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ.
08 TRƯỜNG HỢP TẠM HOÃN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

(5) Người lao động được bổ nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp của công ty
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
(6) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của đại diện
chủ sở hữu nhà nước đối với phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp;
(7) Người lao động được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của doanh
nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác;
(8) Các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.

Như vậy, so với Bộ Luật lao động 2012, Bộ Luật lao động 2019 đã bổ sung thêm
các trường hợp NLĐ được quyền tạm hoãn thực hiện HĐLĐ khi tham gia Dân
quân tự vệ và trường hợp được ủy quyền để thực hiện quyền, trách nhiệm của
doanh nghiệp đối với phần vốn của doanh nghiệp đầu tư tại doanh nghiệp khác
tại Mục 7.
Ngoài ra quy định cụ thể trong luật về trường hợp tạm hoãn khi NLĐ được bổ
nhiệm làm người quản lý doanh nghiệp nhà nước, hay ủy quyền quản lý vốn nhà
nước tại doanh nghiệp thay vì nêu tại Nghị định.
Lưu ý:

 • Trong thời gian tạm hoãn thực hiện HĐLĐ, NLĐ không được hưởng lương và
  quyền, lợi ích đã giao kết trong HĐLĐ, trừ trường hợp hai bên có thỏa thuận
  hoặc pháp luật có quy định khác.
 • Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn tạm hoãn thực hiện HĐLĐ,
  NLĐ phải có mặt tại nơi làm việc và NSDLĐ phải nhận NLĐ trở lại làm công việc
  theo HĐLĐ đã giao kết nếu HĐLĐ còn thời hạn, trừ trường hợp hai bên có thỏa
  thuận hoặc pháp luật có quy định khác.

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/