BÀI 16: 15 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẤM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI.

HiTax mời các bạn cùng theo dõi danh sách các ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài:

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Trong thời kỳ hội nhập kinh tế như hiện nay, nhà nước đã ban hành rất nhiều chính sách ưu đãi và hỗ trợ nhằm thu hút những nhà đầu tư nước ngoài đầu tư tại Việt Nam. Vì vậy, số lượng các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam ngày càng tăng lên đáng kể. Tuy nhiên, không phải ngành nghề kinh doanh nào cũng được nhà nước cho phép nhà đầu tư nước ngoài thực hiện đầu tư, vẫn còn một số ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài. Dưới đây là 15 ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài:

 1. Dịch vụ kiểm định và cấp giấy chứng nhận cho phương tiện vận tải.
 2. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp.
 3. Truyền tải và điều độ hệ thống điện quốc gia, xây dựng và vận hành các nhà máy
  điện lớn, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế – xã hội, quốc phòng và an ninh.
 4. Sản xuất vàng miếng, xuất khẩu vàng nguyên liệu và nhập khẩu vàng nguyên liệu
  để sản xuất vàng miếng.
 5. Dịch vụ thiết lập, vận hành, duy trì, bảo trì báo hiệu hàng hải, khu nước, vùng
  nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng hải.
 6. Dịch vụ khảo sát khu nước, vùng nước, luồng hàng hải công cộng và tuyến hàng
  hải phục vụ công bố Thông báo hàng hải.
 7. Dịch vụ thông báo hàng hải.
 8. Dịch vụ thông tin điện tử hàng hải.
15 NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CẤM NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
 1. Dịch vụ điều tiết đảm bảo an toàn hàng hải trong khu nước, vùng nước và luồng
  hàng hải công cộng.
 2. Dịch vụ khảo sát, xây dựng và phát hành hải đồ vùng nước, cảng biển, luồng hàng
  hải và tuyến hàng hải; xây dựng và phát hành tài liệu, ấn phẩm hàng hải.
 3. Dịch vụ không lưu, dịch vụ thông báo tin tức hàng không, dịch vụ tìm kiếm, cứu
  nạn.
 4. Dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.
 5. Nhập khẩu sản phẩm thuốc lá điếu, xì gà.
 6. Kinh doanh xổ số.
 7. Dịch vụ công chứng.

Căn cứ pháp lý 15 ngành nghề kinh doanh cấm nhà đầu tư nước ngoài:

Điểm i Khoản 3 Điều 4 Nghị định 163/2017/NĐ-CP.

Điểm a Khoản 3 Điều 37 Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017.

Khoản 2 Điều 4 Luật Điện lực 2004.

Khoản 3 Điều 4 Nghị định 24/2012/NĐ-CP.

Khoản 1 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Khoản 3 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Khoản 5 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Khoản 6 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Khoản 8 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Khoản 10 Điều 2 Nghị định 147/2018/NĐ-CP.

Khoản 19 Điều 1 Nghị định 89/2019/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 6 Nghị định 38/2020/NĐ-CP.

Khoản 2 Điều 5 và Điều 6 Thông tư 37/2013/TT-BCT.

Khoản 1 Điều 23 Nghị định 30/2007/NĐ-CP.

Điều 8, Điều 22 Luật Công chứng 2014.

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/