BÀI 13: QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN TỪ HOA HỒNG MÔI GIỚI. -HITAX HƯỚNG DẪN

Hitax nhận được câu hỏi từ một bạn: “Quyết toán thuế TNCN từ hoa hồng môi giới như thế nào?” Bài viết dưới đây sẽ giải đáp câu hỏi trên.

Để kinh doanh đạt kết quả cao thì bán hàng đóng vai trò chủ yếu trong đó việc tìm kiếm được nhiều khách hàng là rất quan trọng. Một trong những hoạt động được các doanh nghiệp ngày nay áp dụng là thuê cá nhân môi giới bán hàng tìm kiếm thị trường và khách hàng. Tiền thuế TNCN từ hoa hồng môi giới sẽ xử lý thế nào? Cách kê khai ra sao? Sau đây, mời các bạn cùng Hitax tìm hiểu cụ thể vấn đề này.


Cơ sở pháp lý để quyết toán thuế TNCN từ hoa hồng môi giới:

  • Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12.
  • Luật thuế TNCN năm 2012 sửa đổi, bổ sung.
  • Thông tư số 111/2013/TT-BTC

Pháp luật thuế thu nhập cá nhân đã xác định rõ: thu nhập của người lao động từ các khoản thù lao nhận được đều là thu nhập tiền lương, tiền công.

Theo khoản c) Điểm 2, Điều 2 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:
“Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền
hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật, tiền tham gia
các dự án, đề án, tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền
tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục,
thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.”

Căn cứ khoản 1, Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC:“… Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác:
Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cứ trú không ký
hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký
hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá
nhân…”.

Thuế TNCN từ hoa hồng môi giới được tính như sau:
Thuế TNCN từ hoa hồng môi giới = Tiền hoa hồng môi giới x Thuế suất theo từng bậc môi giới

Như vậy, Hitax xin được tổng hợp cách quyết toán thuế TNCN từ hoa hồng môi giới như sau:
Khi được hưởng tiền hoa hồng, bạn sẽ phải nộp thuế TNCN từ hoa hồng môi giới theo đúng quy định.
Theo các quy định trên, kể từ ngày 1/7/2013, mỗi lần chi trả tiền hoa hồng môi giới cá
nhân cư trú không ký hợp đồng từ 2 triệu đồng trở lên thì Công ty thực hiện khấu trừ thuế
TNCN theo tỷ lệ thống nhất là 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.
Trường hợp mỗi lần thanh toán tiền hoa hồng môi giới cho cá nhân dưới 2 triệu đồng thì
Công ty không phải khấu trừ thuế TNCN 10% theo quy định trên.

Trên đây là những chia sẻ của Hitax. Chúc các bạn thành công!

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/