BÀI 16: THUẾ GTGT HÀNG NHẬP KHẨU- HITAX HƯỚNG DẪN

Kế toán HITAX sẽ giải đáp thắc mắc về thuế GTGT hàng nhập khẩu. Mời các bạn cùng theo dõi.

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu được hiểu là số thuế mà doanh nghiệp nhập
khẩu phải trả trên giá trị hàng hóa nhập khẩu ( đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt ).
Vậy kê khai và hạch toán thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu như thế nào? Điều kiện được khấu trừ thuế GTGT hàng nhập khẩu là gì? Bài viết dưới đây sẽ trả lời các câu hỏi trên:

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Các trường hợp hạch toán thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu :

 1. Nhập khẩu vật tư, hàng hóa, tài sản cố định:
   Kế toán hạch toán
  Nợ các TK 152,153,156,211,611….
  TK 333 – thuế và các khoản phải nộp Nhà nước ( 3333 )
  các TK 111,112,331 …
   Phản ánh số thuế GTGT phải nộp của hàng nhập khẩu:
 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu được khấu trừ :
  Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
  3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
 • Trường hợp thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp không được khẩu trừ phải
  tính vào giá trị vật tư, hàng hóa, TSCĐ nhập khẩu :
  Nợ các TK 152,153,156,211,611…
  TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp (33312)
  Khi nộp thuế GTGT của hàng nhập khẩu vào Ngân sách Nhà nước:
  Nợ TK 3331 – Nộp GTGT phải nộp (33312)
  các TK 111,112 …

2. Nhập khẩu ủy thác (áp dụng tại bên giao hàng ủy thác):

 • Bên nhận ủy thác thông báo về nghĩa vụ thuế GTGT hàng phải nộp, đồng thời
  bên giao ủy thác tiến hành ghi nhận như sau:
  Nợ 133 – Thuế GTGT được khấu trừ
  TK 3331 – Thuế GTGT phải nộp ( 33312)
 • Khi nhận được chứng từ nộp thuế vào Ngân sách Nhà nước của bên nhận ủy thác, bên giao ủy thác phản ánh giảm số thuế GTGT hàng nhập khẩu phải nộp:
  Nợ TK 3331 – thuế GTGT phải nộp (33312)
  TK 111,112 ( nếu trả tiền ngay cho bên nhận ủy thác )
  TK 3388 ( nếu chưa thanh toán tiền thuế GTGT cho bên nhập khẩu )
  TK 138 ( nếu đã ứng trước số thuế cho bên nhập khẩu )
  Các doanh nghiệp được khẩu trừ thuế GTGT đầu vào hàng nhập khẩu khi thỏa mãn
  các điều kiện sau :
  Có hóa đơn GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp
  thuế GTGT khâu nhập khẩu, chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài
  theo hướng dẫn của Bộ Tài chính; Đối với các hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu trên 20 triệu đồng: có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.
 • Để kê khai thuế GTGT hàng nhập khẩu, kế toán cần căn cứ theo Giấy nộp tiền
  vào ngân sách nhà nước và Tờ khai hải quan nhập khẩu. 
 • Sau khi xác định được số thuế phải nộp trên Tờ khai cũng như Giấy nộp tiền, kế
  toán tiến hành kê khai thuế GTGT theo Mẫu số 01/GTGT.
  Chú ý: Đối với các hóa đơn GTGT không đủ điều kiện được khấu trừ như trên,
  kế toán loại ra khỏi số thuế GTGT được khấu trừ trong kỳ.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/