BÀI 26: CÁCH THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU.

Bạn đang thắc mắc về luật bảo hiểm xã hội, đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm xã hội, hồ sơ đối với đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu và mức đóng bảo hiểm xã hội. Hôm nay, HiTax sẽ cùng bạn tìm hiểu tất tần tật các vấn đề trên:

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của
người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào
quỹ bảo hiểm xã hội
A. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:
Theo điều 2 Luật số: 58/2014/QH13

 1. Người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm
  xã hội bắt buộc, bao gồm:
  a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp
  đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo
  một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể
  cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người
  đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp
  luật về lao động;
  b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến
  dưới 03 tháng;
  c) Cán bộ, công chức, viên chức;
  d) Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác
  trong tổ chức cơ yếu;
  đ) Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan
  nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người
  làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;
  e) Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân
  dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học
  được hưởng sinh hoạt phí;
  g) Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật người lao
  động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
  h) Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có
  hưởng tiền lương;
  i) Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
 2. Người lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam có giấy
  phép lao động hoặc chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hành nghề do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định của Chính phủ.
 1. Người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm cơ
  quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị,
  tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội- nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức
  quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh
  doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao
  động theo hợp đồng lao động.
 2. Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15
  tuổi trở lên và không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
  B. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI LẦN ĐẦU:
  Căn cứ vào điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định hồ sơ tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu như sau:
  Đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu:
  -Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-
  TS);
  -Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao
  hơn: bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 03;
  -Đối với người lao động nước ngoài có thêm Hợp đồng lao động có
  thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn
  bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao
  động theo hợp đồng.

Đối với đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu:
-Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu
TK3-TS);
-Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ,
BNN (Mẫu D02-TS);
-Bảng kê thông tin (Mẫu D01-TS).
C. MỨC ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI:
Hiện nay mức đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp và
Kinh phí công đoàn có sự thay đổi như sau:
Theo quy định tại Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 thì mức đóng
bảo hiểm xã hội cụ thể như sau:
BHXH 25% :  Doanh nghiệp đóng 17% tính vào chi phí; Người lao động là 8%

D. QUYỀN LỢI NGƯỜI LAO ĐỘNG KHI THAM GIA BẢO HIỂM XÃ HỘI:

Khi tham gia bảo hiểm xã hội, nếu nam đủ 60 tuổi và nữ 55 tuổi , đã đóng
bảo hiểm đủ 20 năm trở lên sẽ được hưởng bảo hiểm xã hội.

Người đang hưởng lương hưu hoặc người tham gia bảo hiểm xã hội đủ 5
năm, qua đời thì nhân thân sẽ được hưởng phí mai táng và tiền tuất một
lần.
Lương hưu sẽ được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng
và tăng trưởng kinh tế phù hợp với quỹ BHXH.
Người tham gia BHXH tự nguyện còn được nhà nước hỗ trợ tiền đóng khi
tham gia BHXH tự nguyện với thời gian hỗ trợ tối đa 10 năm.

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/