Bài 28: NGUYÊN GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH NHẬP KHẨU.

Xác định nguyên giá tài sản cố định nhập khẩu và hạch toán tài khoản gây không ít trở ngại cho các bạn kế toán. HiTax sẽ luôn là người bạn đồng hành để giúp các bạn tìm hiểu sâu rộng hơn về nguyên giá tài sản cố định nhập khẩu.

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI


Nguyên giá tài sản cố định là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản tính đến thời điểm tài sản đó đưa vào sử dụng.

Thuế giá trị gia tăng có được cộng vào giá gốc khi hàng nhập khẩu về nước không?

Khi mua hàng hóa Nhập khẩu: kế toán phải làm tờ khai Hải quan và đóng thuế NK, TTĐB (nếu có), và thuế giá trị gia tăng sẽ không được cộng vào giá gốc của hàng đó

Thuế NK: Là một loại thuế mà một quốc gia hay vùng lãnh thổ đánh vào hàng hóa có nguồn gốc từ nước ngoài trong quá trình nhập khẩu. Khi hàng về tới của khẩu thì các công chức hải quan sẽ tiến hành kiểm tra hàng hóa so với khai báo trong tờ khai hải quan đồng thời tính số thuế nhập khẩu phải thu theo các công thức tính thuế nhập khẩu đã quy định trước.

+ Để hàng hóa được thông quan, lưu hàng trong nội địa thì DN NK hàng phải nộp thuế NK xong. TK SD: 3333. 

–  Thuế Tiêu thụ đặc biệt: Là một loại thuế gián thu tính trên giá bán đánh vào những hàng hóa, dịch vụ cao cấp, xa xỉ hoặc có hại cho con người, cho xã hội mà nhà nước cần hạn chế sản xuất và định hướng tiêu dùng thông qua việc tác động lên giá cả.

1) Cách xác định nguyên giá tài sản cố định nhập khẩu:

Nguyên giá tài sản cố định là toàn bộ chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra để có được tài sản tính đến thời điểm tài sản đó đưa vào sử dụng

-Khi P/S giao dịch bằng đồng ngoại tệ kế toán phải quy đổi ra đồng VN theo tỷ giá giao dịch thực tế của NH TM nơi DN mở TK với Nguyên tắc:

 • Theo khoản 4, Điều 2 của TT 26/2015/TT-BTC.Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán chi phí là tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại nơi người nộp thuế mở tài khoản tại thời điểm phát sinh giao dịch thanh toán ngoại tệ.
 • Khi phát sinh công nợ phải trả 331:Đối với các khoản phải trả bằng ngoại tệ thì thực hiện theo nguyên tắc:kế toán phải quy đổi ra Đồng Việt nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh (là tỷ giá bán của ngân hàng thương mại nơi thường xuyên có giao dịch).
 • Riêng trường hợp ứng trước cho nhà thầu hoặc người bán, khi đủ điều kiện ghi nhận tài sản hoặc chi phí thì bên Có tài khoản 331 áp dụng tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh đối với số tiền đã ứng trước.
 • Khi thanh toán nợ phải trả cho người bán (bên Nợ tài khoản 331) bằng ngoại tệ, kế toán phải quy đổi ra đồng Việt Nam theo tỷ giá ghi sổ thực tế đích danh cho từng đối tượng chủ nợ (Trường hợp chủ nợ có nhiều giao dịch thì tỷ giá thực tế đích danh được xác định trên cơ sở bình quân gia quyền di động các giao dịch của chủ nợ đó). Riêng trường hợp phát sinh giao dịch ứng trước tiền cho nhà thầu hoặc người bán thì bên Nợ tài khoản 331áp dụng tỷ giá giao dịch thực tế (là tỷ giá bán của ngân hàng nơi thường xuyên có giao dịch) tại thời điểm ứng trước

2) Hạch toán tài sản cố định nhập khẩu:

 • Nợ TK 211
 • Có TK 331 – Phải trả cho người bán
 • Có TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Có TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
 • Có TK 33381 – Thuế Bảo vệ môi trường
 • Có các TK 111, 112, 331… 
 • – Thuế GTGT đầu vào của hàng nhập khẩu được khấu trừ, ghi:
 • Nợ TK 1331 – Thuế GTGT được khấu trừ
 • Có TK 33312 – Thuế GTGT hàng NK+ Khi nộp tiền thuế vào Ngân sách Nhà Nước – Căn cứ vào Giấy nộp tiền vào NSNN
 • Nợ TK 33312 – Thuế GTGT hàng NK
 • Nợ TK 3332 – Thuế tiêu thụ đặc biệt.
 • Nợ TK 3333 – Thuế xuất, nhập khẩu (chi tiết thuế nhập khẩu)
 • Nợ TK 33381 – Thuế Bảo vệ môi trường             
 • Có TK1111/ TK1121 
 • + Để hàng nhập khẩu về tới DN Nếu phát sinh CPMH, hạch toán:           
 • Nợ TK 211           
 • Nợ TK1331 ( nếu có)                       
 • Có TK1111/ TK1121/ TK331 

3) Nguyên Giá tài sản cố định chỉ được thay đổi trong các trường hợp sau:

a)Đánh giá lại giá trị TSCĐ trong các trường hợp:

 • -Theo quyết định nhà nước của cơ quan có thẩm quyền
 • -Thực hiện tổ chức lại doanh nghiệp,chuyển đổi sở hữu doanh nghiệp ,chuyển đổi hình thức doanh nghiệp:chia,tách ,sáp nhập,hợp nhất ,cổ phâng hóa,bán ,khoán,cho thuê,chuyển đổi công tty trách nhiệm hữu hạn thnahf công ty cổ phần,chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty trách nhiệm hữu hạn

b)Đầu tư nâng cấp tài sản cố định

c)Tháo dỡ một hay một số bộ phận cửa TSCĐ mà các bộ phận này được quản lí theo tiêu chuẩn 1 TCSĐ hữu hình

Chú ý: Khi thay đổi nguyên giá tài sản cố định, doanh nghệp cần phải lập rõ các căn cứ thay đổi và xác định lại các chỉ tiêu nguyên giá, giá trị còn lại trên sổ sách kế toán, số khấu hao lũy kế, thời gian sử dụng của tài sản cố định và tiến hành hạch toán theo qui định.

 

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE:https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https://hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

jhttps://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/