Bài 18: CÁC KHOẢN PHỤ CẤP BỊ KHỐNG CHẾ THEO QUY ĐỊNH CỦA NHÀ NƯỚC

Khi thành lập, doanh nghiệp cần phải chi trả các khoản phụ cấp nào cho người lao động ? Các khoản phụ cấp bị khống chế bởi nhà nước gồm các khoản nào ? Mức phụ cấp tối đa mà doanh nghiệp chi trả là bao nhiêu ? HITAX sẽ hướng dẫn cho Doanh nghiệp và cả người lao động về các vấn đề liên quan đến các khoản phụ cấp.

Các khoản phụ cấp bị khống chế

1. Các khoản phụ cấp bị khống chế bởi nhà nước gồm những khoản nào ?

  • Phụ cấp gồm: phụ cấp lương và có liên quan đến thực hiện công việc hoặc chức danh trong hợp đồng lao động.
  • Phụ cấp lương phải đóng BHXH: 

+ Phụ cấp chức vụ, chức danh

+ Phụ cấp trách nhiệm

+ Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm

+ Phụ cấp thâm niên

+ Phụ cấp khu vực

+ Phụ cấp lưu động

  • Phụ cấp lương không phải đóng BHXH: 

+ Tiền thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ Luật lao động 2019

+ Tiền ăn giữa ca

+ Các khoản hỗ trợ tiền xăng xe, nhà ở, đi lại, nuôi con nhỏ, tiền giữ trẻ

+ Tiền hỗ trợ người lao động khi có người thân kết hôn, người thân chết, sinh nhật người lao động, hỗ trợ người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn, bệnh nghề nghiệp và các khoản trợ cấp khác

+ Trợ cấp lương tháng 13.

2. Mức tối đa của các khoản phụ cấp bị khống chế là bao nhiêu ?

  • Mức phụ cấp tối đa:

Căn cứ vào Khoản 4 Điều 22 Thông tư số 26/2016/TT-BLĐBXH ngày 01/09/2016 của Bộ Lao động – Thương binh – Xã hội:

“Công ty thực hiện mức tiền chi bữa ăn giữa ca cho người lao động tối đa không vượt quá 730.000 đồng/người/tháng. Việc thực hiện chế độ ăn giữa ca theo hướng dẫn tại Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ ăn giữa ca trong công ty nhà nước.”

HITAX TẠO NÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/