BÀI 24: CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG ĐÓNG THUẾ TNCN.

HITAX xin giới thiệu các khoản phụ cấp không đóng thuế TNCN. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết.

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã
trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ gia cảnh. Khi quyết toán thuế TNCN, người có thu nhập chịu thuế sẽ phải kê khai các khoản thu nhập chịu thuế trong kỳ tính thuế. Tuy nhiên, một số khoản phụ cấp sẽ không bị tính thuế TNCN.

Căn cứ theo khoản 2 điều 2 Thông tư 111/2013 TT/BTC ngày 15/8/20013(được cập
nhập theo thông tư 92/2015 TT-BTC: Qui định các khoản không tính vào thu nhập chịu
thuế TNCN các khoản sau:
Các khoản phụ cấp không đóng thuế TNCN:

 • Trợ cấp, phụ cấp ưu đãi hàng tháng và trợ cấp một lần theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công.
 • Trợ cấp hàng tháng, trợ cấp một lần đối với các đối tượng tham gia kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ.
 • Phụ cấp quốc phòng, an ninh; các khoản trợ cấp đối với lực lượng vũ trang.
 • Phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với những ngành, nghề hoặc công việc ở nơi làm việc có yếu tố độc hại, nguy hiểm.
 • Phụ cấp thu hút, phụ cấp khu vực.
 • Trợ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi, mức hưởng chế độ thai sản, mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản…
 • Trợ cấp đối với các đối tượng được bảo trợ xã hội.
 • Phụ cấp phục vụ đối với lãnh đạo cấp cao.
 • Trợ cấp một lần đối với cá nhân khi chuyển công tác đến vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn..
 • Phụ cấp đối với nhân viên y tế thôn, bản.
 • Phụ cấp đặc thù ngành nghề.
CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG ĐÓNG THUẾ TNCN

Những trường hợp cần lưu ý về các khoản phụ cấp không đóng thuế TNCN:
-Các khoản phụ cấp, trợ cấp và mức phụ cấp, trợ cấp không tính vào thu nhập chịu thuế
phải được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quy định.
-Trường hợp văn bản hướng dẫn về các khoản mức phụ cấp, trợ cấp, áp dụng đối với
khu vực Nhà nước thì các thành phần kinh tế khác, các cơ sở kinh doanh khác được căn
cứ vào danh mục và mức phụ cấp, trợ cấp hướng dẫn đối với khu vực nhà nước để được
tính trừ.

-Trường hợp, khoản phụ cấp, trợ cấp nhận được cao hơn mức phụ cấp, trợ cấp theo các
mục trên thì phần vượt sẽ tính vào thu nhập chịu thuế
-Trường hợp công ty có khoán tiền đi lại, tiền ở, phụ cấp cho người lao động đi công tác
và thực hiện đúng theo quy chế tài chính hoặc quy chế nội bộ của công ty thì được tính
vào chi phí được trừ khoản chi khoán tiền đi lại, tiền ở, tiền phụ cấp, theo mức ghi tại hợp
đồng Lao động hoặc thỏa ước Lao động tập thể.

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/