Bài 4. CÁC LOẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN CẦN IN – HITAX HƯỚNG DẪN

Sau khi kết thúc 1 năm tài chính, các loại sổ sách kế toán cần in chứng từ, sổ sách để lưu trữ lại cho doanh nghiệp, phục vụ công việc kiểm tra đối chiếu sau này và phục vụ cho việc quyết toán thuế. Sau đây HITAX sẽ hướng dẫn cho các bạn các loại sổ sách kế toán cần in và một số lưu ý cần thiết của việc sắp xếp sổ sách.

CÁC LOẠI SỔ SÁCH KẾ TOÁN CẦN IN – HITAX

Các loại sổ sách kế toán cần in bao gồm:

Các chứng từ cần in :

  1. Hồ sơ pháp lý công ty:

-Giấy phép kinh doanh

-Thông báo mã số thuế

-Tờ khai thuế môn bài

-Mẫu 08 về đăng kí tài khoản ngân hang

-Mẫu 06 về đăng kí áp dụng phương pháp kê khai thuế GTGT

  1. Quyết toán năm:

-Báo cáo tài chính

-Quyết toán TNDN kèm phụ lục

-Quyết toán TNCN kèm phụ lục

  1. Hồ sơ lao động:

-Hồ sơ xin việc của người lao động

-Hợp đồng lao động văn phòng, bộ phận sản xuất, bộ phận quản lý … kẹp riêng 1 tệp riêng biệt cho dễ tìm và rà soát

-Các quyết định bổ nhiệm, tăng lương

  1. In sổ kế toán:

-Sổ in theo hình thức NKC bao gồm:

-Sổ nhật ký chung

-Sổ nhật ký chi tiền

-Sổ nhật ký thu tiền

-Sổ tiền gửi ngân hàng: kẹp sổ phụ cùng chứng từ ngân hàng đằng sau sổ

-Sổ quỹ tiền mặt

-Sổ nhât ký bán hàng

Sổ nhật lý mua hang

-Sổ chi tiết và sổ tổng hợp nợ phải thu

-Sổ chi tiết và sổ tổng hợp nợ phải trả

-Sổ chi tiết tạm ứng, phải thu/phải chi khác

-Sổ chi tiết vay mượn

-Sổ chi tiết ngân hàng

-Sổ cái các tài khoản: có tài khoản nào trên bảng CĐ phát sinh tài khoản thì phải có sổ cái tài khoản đó; các khoản phải nộp NSNN thì kẹp TK 333, các món vay kẹp TK 311,341, Bảng lương, bảng chấm công kẹp cùng TK 334…

-Sổ theo dõi TSCĐ, CCDC

-Thẻ kho, sổ chi tiết vật tư

-Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

Các loại sổ sách kể toán cần in, sau khi in ra phải được đánh số thứ tự và sắp xếp hợp lý. Sắp xếp hồ sơ chứng từ rất quan trọng trong việc lưu chữ chứng từ và đặc biệt nhất là làm sao cho thuận tiện khi cơ quan thuế xuống kiểm tra.

Các loại sổ sách kế toán cần in và cách sắp xếp sổ sách sau khi in:

Cách sắp xếp Hồ Sơ Kế Toán như sau:

1. HỒ SƠ KHAI THUẾ NĂM

– Báo cáo tài chính;

– Quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp;

– Quyết toán thuế Thu nhập cá nhân.

* QUÝ

– Tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính;

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn;

– Tờ khai thuế Thu nhập cá nhân.

* THÁNG 

Tờ khai thuế giá trị gia tăng;

* HÓA ĐƠN

 Nếu là hóa đơn đặt in cần có:

– Hợp đồng in hóa đơn (Kèm biên bản hủy kẽm,biên bản giao nhận hóa đơn, thanh lý hợp đồng,…);

– Thông báo phát hành hóa đơn.

* CÁC HỒ SƠ KHÁC:

– Giấy phép đăng ký kinh doanh;

– Tờ khai thuế môn bài;

– Phụ lục II-1 về đăng ký tài khoản ngân hàng;

– Giấy nộp tiền và bảng kê các khoản phát sinh và nộp ngân sách nhà nước.

2. SỔ KẾ TOÁN (Hình thức nhật ký chung)

– Sổ nhật ký chung;

– Sổ nhật ký thu tiền;

– Sổ nhật ký chi tiền;

– Sổ nhật ký mua hàng;

– Sổ nhật ký bán hàng;

– Sổ cái tài khoản: Tất cả các tài khoản phát sinh;

– Sổ chi tiết tài khoản;

– Sổ quỹ tiền mặt;

– Sổ tiền gửi ngân hàng (Chi tiết từng ngân hàng);

– Bảng trích khấu hao tài sản cố định;

– Thẻ tài sản cố định;

– Bảng phân bổ CCDC;

– Bảng chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa;

– Thẻ kho;

– Sổ chi tiết công nợ phải thu;

– Sổ chi tiết công nợ phải trả;

– Biên bản đối chiếu công nợ đến hết năm tài chính;

– Sổ chi tiết tiền vay. Các sổ khác theo yêu cầu quản lý của Doanh nghiệp.

3. CHỨNG TỪ KẾ TOÁN:

Chứng từ gốc mua vào (hóa đơn mua vào từ 20 triệu trở lên kẹp với ủy nhiệm chi hoặc chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt), bán ra xếp theo thứ tự kê khai của tờ khai thuế GTGT.Ngoài ra hóa đơn mua vào, bán ra phô tô để kẹp với các chứng từ khác:

– Phiếu thu: kẹp với liên 3 của hóa đơn GTGT, cuống séc rút tiền Tài khoản ngân hàng và các chứng từ liên quan khác,…

– Phiếu chi: kẹp với hóa đơn mua vào, giấy nộp tiền vào tài khoản ngân hàng, đề nghị tạm ứng và các chứng từ liên quan khác;

– Phiếu nhập kho (Hàng hóa): Kẹp với hóa đơn mua vào là hàng hóa;

– Phiếu xuất kho (Hàng hóa): Kẹp với hóa đơn bán ra liên 3;

– Phiếu kế toán khác;

– Bảng kê thu mua hàng hóa không có hóa đơn 01/TNDN;

– Sổ phụ tài khoản ngân hàng.(Tất cả các phiếu đều được đánh số thứ tự từ nhỏ đến lớn).

4. HỒ SƠ LAO ĐỘNG TIỀN LƯƠNG:

– Hồ sơ của người lao động;

– Hợp đồng lao động;

– Các quyết định bổ nhiệm, quyết định tăng lương,…

– Bảng chấm công;

– Bảng thanh toán tiền lương;

– Đăng ký giảm trừ gia cảnh;

– Bảng cam kết 02/CK-TNCN nếu có HĐLĐ dưới 1 tháng mà không khấu trừ 10% thuế TNCN;

– Giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN;

– Bảng đăng ký mã số thuế cá nhân cho người lao động;

– Bảng thông báo bảo hiểm và chứng từ nộp tiền bảo hiểm.

5. HỢP ĐỒNG:

– Hợp đồng mua vào;

– Hợp đồng bán ra;

– Tờ khai hải quan (Nếu có hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu);

– Hồ sơ dự toán quyết toán công trình kèm theo bản phô tô các chi phí liên quan (Nếu là Doanh nghiệp xây dựng);

TỰ TIN CÙNG BẠN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI

LIÊN HỆ TƯ VẤN THUẾ MIỄN PHÍ: TỔNG ĐÀI 0819.970.088

Chúc các bạn thành công !

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

FANPAGE HITAX:

https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions/?modal=admin_todo_tour

CÁC BÀI VIẾT THAM KHẢO:

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-dung-so-lieu-thuc-te/