BÀI 9: CHI PHÍ LƯƠNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP.

Khoản chi phí lương trước khi thành lập doanh nghiệp là chi phí tồn tại ở các doanh nghiêp. Vậy chi phí lương trước khi thành lập doanh nghiệp có phải là chi phí hợp lý của doanh nghiệp và có được khấu trừ thuế không (nếu có)?

CHI PHÍ LƯƠNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

HITAX thấy rằng có nhiều bạn thắc mắc về vấn đề chi phí lương trước khi thành lập doanh nghiệp. Sau đây HITAX sẽ giải đáp vấn đề trên.

Căn cứ pháp lý:

  • Luật Doanh nghiệp 2014.
  • Thông tư số 45/2013/TT-BTC.
  • Thông tư 96/2015/TT-BTC.

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư số 45/2013/TT-BTC:

“.Chi phí thành lập doanh nghiệp, chi phí đào tạo nhân viên, chi phí quảng cáo phát sinh trước khi thành lập doanh nghiệp, chi phí cho giai đoạn nghiên cứu, chi phí chuyển dịch địa điểm, chi phí mua để có và sử dụng các tài liệu kỹ thuật, bằng sáng chế, giấy phép chuyển giao công nghệ, nhãn hiệu thương mại, lợi thế kinh doanh không phải là tài sản cố định vô hình mà được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tối đa không quá 3 năm theo quy định của Luật thuế TNDN.”

Đồng thời, căn cứ Khoản 1 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC:

“Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
  2. Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
  3. Khoản chi nếu có hóa đơn mua hang hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”
CHI PHÍ LƯƠNG TRƯỚC KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Tóm lại:

  • Chi phí lương trước khi thành lập doanh nghiệp cho nhân viên cần lập thỏa thuận công việc bằng văn bản giữa nhân viên này và một cá nhân được ủy quyền của công ty trong đó ghi rõ nội dung công việc (Ví dụ: làm các việc theo yêu cầu của người thuê nhằm chuẩn bị thành lập công ty ABC). Khi chi trả lương cần có ký nhận đầy đủ.
  • Chi phí lương trước khi thành lập doanh nghiệp được cấp Giấy phép thành lập doanh nghiệp, nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ theo quy định phục vụ cho hoạt động sản xuất của đơn vị thì được hạch toán vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN, chi phí được phân bổ dần vào chi phí kinh doanh, tối đa không quá 3 năm kể từ khi doanh nghiệp bắt đầu hoạt động.
  • Chi trả lương trước khi thành lập doanh nghiệp , chi phí khác thực hiện thông qua một công ty có tư cách pháp nhân thì công ty này phải lập hóa đơn để đòi lại tiền chi trả thay. Trường hợp này cũng nên lập hóa đơn sau khi công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/