BÀI 19: KINH DOANH NGÀNH, NGHỀ CHƯA ĐĂNG KÝ CÓ ĐƯỢC XUẤT HÓA ĐƠN KHÔNG ?

Khi kinh doanh những ngành, nghề chưa đăng ký có được xuất hoá đơn không ? Và nếu “lỡ” xuất hoá đơn trong trường hợp này thì doanh nghiệp có bị xử phạt không ? Mức xử phạt là bao nhiêu ? HITAX sẽ giúp các doanh nghiệp giải đáp các thắc mắc.

1. Kinh doanh không đúng ngành, nghề có bị xử phạt không ?

https://hitax.vn/co-duoc-xuat-hoa-don-khong-co-bi-xu-phat-khong/
Xuất hoá đơn ngành nghề chưa đăng ký kinh danh có bị xử phạt không ?

Hiện tại theo quy định của Luật doanh nghiệp 2014 thì nội dung về ngành, nghề đăng ký kinh doanh không còn được thể hiện trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nữa mà sẽ được cập nhật trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp dẫn đến Khoản 7 Điều 1 Nghị định 124/2015/NĐ-CP không còn chế tài xử phạt hành vi kinh doanh không đúng ngành, nghề ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh là hoàn toàn hợp lý.

Tuy nhiên, việc kinh doanh không đúng ngành, nghề có thể bị xử phạt với hành vi là không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

2. Vậy mức xử phạt đối với hành vi không thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp là như thế nào ?

Theo Điều 32 Luật doanh nghiệp 2014, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi về nội dung, thông tin đăng ký doanh nghiệp như ngành, nghề, vốn điều lệ, thông tin của người đại diện theo pháp luật,..

Trong trường hợp doanh nghiệp chậm nộp thông báo thì có thể bị cảnh cáo đến phạt tiền 5 triệu đồng theo quy định tại Điều 31 Nghị định 50/2016/NĐ-CP.

3. “Lỡ” xuất hoá đơn khi chưa thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thì hoá đơn đó có được xem là “hoá đơn bất hợp pháp” không ?

Theo Điều 22 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về hoá đơn bất hợp pháp và theo hướng dẫn của Công văn 1387/TCT-KK năm 2015 về kê khai nộp thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành thì hóa đơn được xuất trước khi doanh nghiệp thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh không bị xem là hóa đơn bất hợp pháp.

Các bên vẫn được kê khai, khấu trừ thuế bình thường đối với hóa đơn này nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện của Luật thuế hiện hành.

https://hitax.vn
HITAX TẠO NÊN GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tóm lại, đối với ngành, nghề chưa đăng ký kinh doanh thì doanh nghiệp vẫn được quyền xuất hoá đơn và hoá đơn này không bị xem là hoá đơn bất hợp pháp.

Sau khi xuất hoá đơn thì doanh nghiệp cần phải tiến hành thông báo về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh tới cơ quan đăng ký kinh doanh nếu không thì doanh nghiệp có thể bị xử phạt theo quy định của pháp luật.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/