Bài 9. TẠO SỰ CHỦ ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI CƠ QUAN THUẾ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT?

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HITAX

Chủ doanh nghiệp không nghĩ đến trường hợp bị cơ quan thuế kiểm tra đột xuất?

Mọi người thường cho rằng sau khoảng 2 năm kể từ lúc doanh nghiệp thành lập thì cơ quan thuế mới gửi công văn kiểm tra thuế doanh nghiệp, không ai nghĩ đến trường hợp bị cơ quan thuế kiểm tra đột xuất. Suy ra tư duy chủ quan của kế toán trong doanh nghiệp không chuẩn bị số liệu kế toán đúng theo từng quý mà chủ DN thì không có kiến thức để kiểm tra lại sổ sách kế toán.

và đây là nguyên nhân vì sao các doanh nghiệp bị động khi cơ quan thuế kiểm tra đột xuất mà không cần đến 2 năm hoạt động sau khi thành lập và tương đương là bị phạt với lý do không có đủ số liệu kế toán hoặc số liệu không chính xác tại thời điểm thuế kiểm tra.

Cơ quan thuế có thể kiểm tra doanh nghiệp bất kỳ lúc nào không ai qui định là 2 năm, 3 năm hay 4 năm

Nên bất cứ lúc nào sổ sách kế toán phải luôn: đúng và đủ.

HITAX CHUẨN BỊ SỐ LIỆU KẾ TOÁN CHO KHÁCH HÀNG KHI CƠ QUAN THUẾ KIỂM TRA ĐỘT XUẤT

Công ty TPP mới thành lập cuối năm 2019 do HITAX báo cáo thuế và hoàn thiện sổ sách, tuy là doanh nghiệp mới thành lập không bao lâu mà cơ quan thuế đã kiểm tra đột xuất

Tuy nhiên HITAX luôn luôn hoàn thiện sổ sách và báo cáo khi nhận được chứng từ của DN gửi qua. Chúng tôi luôn tạo nên sự chủ động của doanh nghiệp

Nên mọi thứ nằm trong sự kiểm soát của HITAX.

Vì vậy các doanh nghiệp phải luôn hoàn thiện chính xác số liệu kế toán của DN mình theo từng tháng hay quý để tránh trường hợp bị động khi cơ quan thuế kiểm tra đột xuất doanh nghiệp.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/