BÀI 10. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. – HITAX HƯỚNG DẪN

HITAX giải đáp các thắc mắc về điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN năm 2020. Mời các bạn cùng xem bài viết.

KẾ TOÁN HITAX- TỰ TIN CÙNG BẠN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì đa số người lao động sẽ ủy quyền cho tổ chức,
cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập thay. Vậy, điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN là: .

 1. Điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN:
  Theo  Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC  được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, cá nhân có thu nhập từ tiền lương ủy quyền cho doanh nghiệp quyết toán thuế thay trong các trường hợp sau:
 • Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.
 • Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.
 • Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong
  trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp.
  Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.
 1. Các trường hợp không đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN:
  Theo  Công văn 5749/CT-TNCN , người lao động không đủ điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho doanh nghiệp trong một số trường hợp sau:
 • Người lao động đảm bảo điều kiện được ủy quyền nhưng đã được doanh nghiệp cấp chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân thì không ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp, trừ trường hợp doanh nghiệp đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho người lao động.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không còn làm việc tại doanh nghiệp đó.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp, đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều doanh nghiệp.
 • Người lao động chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10%.
 • Người lao động chưa đăng ký mã số thuế.
 • Người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà người lao động tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 46 Thông tư 156/2013/TT-BTC.
 1. Hồ sơ ủy đủ điêu kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN bao gồm:
  Theo khoản 2 Điều 16 Thông tư 156/2013/TT-BTC được sửa đổi bởi khoản 3 Điều 21 Thông tư 92/2015/TT-BTC, người lao động chuẩn bị hồ sơ ủy quyền gồm giấy tờ sau:
 • Mẫu ủy quyền theo Mẫu số  02/UQ-QTT-TNCN ;
 • Bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ thiện, nhân đạo, khuyến học (nếu có).

Chúc các bạn thành công!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ- KHI CÓ HITAX

LIÊN HỆ TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE HITAX:

https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions/?modal=admin_todo_tour

BÀI VIẾT THAM KHẢO:

https://hitax.vn/vi-sao-ban-nen-chon-cong-ty-dich-vu-ke-toan-hitax/

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/https://