Điều phải biết về Giấy chứng nhận phần vốn góp

Thế nào là giấy chứng nhận phần vốn góp? Những quy định về việc lập giấy chứng nhận phần vốn góp và xử lý vi phạm khi không lập giấy chứng nhận phần vốn góp? Để  cập nhật những quy định mới nhất một cách nhanh chóng và chính xác hãy cùng Hitax tìm hiểu nhé!
Điều phải biết về Giấy chứng nhận phần vốn góp

1. Giấy chứng nhận phần vốn góp là gì?

Điều phải biết về Giấy chứng nhận phần vốn góp

Tuy chưa có định nghĩa về giấy chứng nhận phần vốn góp là gì nhưng ta có thể hiểu giấy chứng nhận phần vốn góp là giấy xác nhận tư cách thành viên của cá nhân hay tổ chức tại doanh nghiệp.  

Các cá nhân hay tổ chức được được cấp giấy chứng nhận phần vốn góp khi thực hiện góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định đảm bảo góp đúng loại tài sản đã cam kết và thực hiện đúng trong thời gian quy định

– Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty hợp danh thì giấy chứng nhận được gọi là giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

2. Quy định về cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Th1: Cấp mới giấy chứng nhận phần vốn góp

– Với công ty TNHH giấy chứng nhận được cấp ngay sau khi cá nhân hay tổ chức góp đủ phần vốn

– Với công ty hợp danh giấy chứng nhận sẽ được cấp khi cá nhân hay tổ chức góp đủ số vốn như cam kết.

Th2: Cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp 

– Trong trường hợp giấy chứng nhận bị mất, hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới mọi hình thức khác, thì các thành viên được công ty cấp lại giấy chứng nhận phần vốn góp theo điều lệ của công ty.

3. Những nội dung trên giấy chứng nhận phần vốn góp

Công ty TNHHCông ty hợp danh
– Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của công ty- vốn điều lệ của công ty- Số và ngày cấp giấy chứng nhận phần vốn góp 
– Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên lá các nhân: tên, mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lí của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thàng viên là tổ chức;-Phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp của thành viên;- Họ, tên, chữ kí – Tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lí của cá nhân đối với thành vên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc giấy tờ pháp lí của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với thành viên là tổ chức; loại thành viên;

4. Cách xử lí những trường hợp không góp hay góp không đủ phần vốn góp đã cam kết.

Công ty TNHHCông ty hợp danh
– Sau 90 ngày kể ngày từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng kí doanh nghiệp mà các thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ thì :Không còn là thành viên của công ty Góp chưa đủ vẫn có các quyền tương ứng với phần vốn đã góp Các thành viên chưa góp hoặc góp chưa đủ vốn đã cam kết phải chịu trách nhiệm tương ứng với tỉ lệ vốn góp đã cam  kết => Công ty phải thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên trong thời hạn 30 ngày, đồng thời cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên ở mức thực góp.– Các thành viên góp vốn không đủ hay không đúng hạn góp vốn phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho công ty.- Sẽ bị khai trừ khỏi công ty nếu thành viên đó mất khả năng năng góp vốn hoặc không góp vốn như đã cam kết.

5. Mức phạt khi không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp

Theo điều 4 và điều 34 của Nghị định 50/2016/NĐ-CP, khi doanh nghiệp không cấp giấy chứng nhận phần vốn góp cho các thành viên sẽ bị phạt từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/