BÀI 6: NHỮNG LƯU Ý KHI DOANH NGHIỆP ĐIỀU CHUYỂN LAO ĐỘNG -HITAX HƯỚNG DẪN

HITAX mời các bạn theo dõi bài viết để nắm rõ được những quy định khi điều chuyển lao động.

Trên thực tế, vì nhu cầu sản xuất kinh doanh hay những yếu tố tác động bên ngoài như hỏa hoạn, sự cố điện nước … mà doanh nghiệp muốn điều chuyển lao động sang làm một công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động.

 1. Khi nào thì doanh nghiệp được điều chuyển lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động khi:

Căn cứ vào Điều 31 Bộ luật lao động 2012 và Điều 8 nghị định 05/2015/NĐ-CP, thì doanh nghiệp phải quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

 • Khi gặp khó khăn đột xuất do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh;
 • Áp dụng biện pháp ngăn ngừa , khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
 • Sự cố điện, nước;
 • Do nhu cầu sản xuất, kinh doanh. Khi điều chuyển người lao động trong trường hợp này, doanh nghiệp phải quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp được tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.
 1. Thời hạn điều chuyển lao động:
 • Doanh nghiệp được tạm thời điều chuyển lao động làm công việc khác đủ 60 ngày làm việc cộng dồn trong một năm.
 • Trong trường hợp doanh nghiệp muốn điều chuyển lao động trong thời hạn nhiều hơn 60 ngày, thì phải được sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.
 • Trong trường hợp hết thời hạn điều chuyển, mà doanh nghiệp muốn người lao động  làm việc tại ví trí mới thì doanh nghiệp phhải có sự đồng ý của người lao động. Sự đồng ý thỏa thuận có thể bằng:

+ Văn bản đồng ý của người lao động về việc chuyển qua làm công việc mới khác với công việc ghi trong trường hợp lao động.

+ Phụ lục Hợp đồng lao động trong đó có quy định về việc chuyển công việc mới khác so với công việc ban đầu.

 • Giao kết phục lục Hợp đồng lao động ( tham khảo ) : hợp đồng lao động mới giữa doanh nghiệp và người lao động. Trong trường hợp này thì giữa doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ban đầu và sau đó ký hợp đồng lao động mới.
 • Chấm dứt hợp đồng lao động theo thỏa thuận của các bên ; giao kết hợp đồng lao động ( tham khảo ) : trong trường hợp hết thời hạn điều chuyển, doanh nghiệp muốn người lao động làm việc tại vị trí mới mà người lao động vẫn muốn tiếp tục làm công việc cũ thì hai bên tiếp tục thực hiện hợp đồng như đã giao kết ban đầu. doanh nghiệp không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong trường hợp này. Tuy nhiên, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu doanh nghiệp không bố trí công việc, địa điểm là  việc hoặc điều kiện làm việc như đúng thỏa thuận trong hợp đồng lao động.
 1. Nghĩa vụ của doanh nghiệp khi điều chuyển lao động:
 • Thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác.
 • Nội dung thông báo phải bao gồm:

+ Thời hạn làm việc tạm thời của người lao động;

+ Bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động.

 1. Tiền lương của người lao động khi điều chuyển lao động:

Mức lương trả cho người lao động là mức lương theo công việc mới và tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc, cũ nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

 • Mức lương tối thiểu vùng ( tham khảo ): trong trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được gửi nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.
 1. Mức phát hành chính khi doanh nghiệp điều chuyển lao động trái luật:

Căn cứ quy định tại Khoản 1 điều 5; Khoản 1, điểm c khoản 2 điều 10 Nghị định 28/2020/NĐ-cp thì:

 1. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có hành vi khi tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động nhưng không báo cho người lao động trước 03 ngày làm việc hoặc không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động.
 2. Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 14.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có một trong các hành vi sau đây:

Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động không đúng lý do, thời hạn hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

HITAX CÙNG BẠN TẠO RA GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/