BÀI 40: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai? Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gì trong doanh nghiệp? Quy định về người đại diện theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau những gì? Cùng HITAX tìm hiểu thêm để biết rõ hơn nhé…

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP
Ảnh minh họa: Người đại diện theo pháp luật

1. Quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

Ảnh minh họa: Người đại diện theo pháp luật

Theo điều 12, Luật Doanh nghiệp về NĐDTPL của doanh nghiệp như sau:

“Điều 12. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều NĐDTPL. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Nếu công ty có nhiều hơn một người đại diện theo pháp luật thì Điều lệ công ty quy định cụ thể quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật. Trường hợp việc phân chia quyền, nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật chưa được quy định rõ trong Điều lệ công ty thì mỗi người đại diện theo pháp luật của công ty đều là đại diện đủ thẩm quyền của doanh nghiệp trước bên thứ ba; tất cả người đại diện theo pháp luật phải chịu trách nhiệm liên đới đối với thiệt hại gây ra cho doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Doanh nghiệp phải bảo đảm luôn có ít nhất một NĐDTPL cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

…”

NDDTPL có trách nhiệm gì đối với doanh nghiệp? Điều 13, luật Doanh nghiệp quy định như sau:

Điều 13. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

1. NĐDTPL của doanh nghiệp có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp theo quy định của Luật này.

2. NĐDTPL của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.”

2. Ai là NĐDPL trong các loại hình doanh nghiệp?

3. Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật

Ảnh minh họa: Người đại diện theo pháp luật

Theo quy định Khoản 3 Điều 28 Luật Doanh nghiệp 2020 thì thông tin NDDTPL bao gồm các thông tin: họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý cá nhân,… sẽ được ghi nhận trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Trường hợp Doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi NDDTPL, doanh nghiệp phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (về thông tin của NDDTPL) với Phòng đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi (theo quy định tại Khoản 2 Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2020).


TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/