Nhận giấy phép ĐKKD ở sở KHĐT + Mã số thuế

ĐỂ RA GIẤY PHÉP KINH DOANH
Bước 1: Đăng ký giấy phép kinh doanh và mã số thuế ở Sở kế hoạch đầu tư
Người muốn thành lập công ty cần cung cấp những thông tin sau đây:
_ Tên công ty
_ Địa chỉ trụ sở chính
_ Thông tin người đại diện (CMND, chỗ ở hiện tại)
_ Thông tin Giám đốc công ty(CMND, chỗ ở hiện tại)
_ Thông tin của cổ đông góp vốn (nếu có) (CMND, chỗ ở hiện tại)
_ Tỷ lệ vốn góp là bao nhiêu (nếu có)
_ Vốn điều lệ
_ Ngành nghề kinh doanh
Làm bộ hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp
Liên hệ Người đại diện công ty đi đến văn phòng công chứng cùng mình để làm giấy ủy quyền cho mình thành lập công ty ( đem theo CMND của người ủy quyền và người được ủy quyền)
Mang bộ hồ sơ đã làm ở trên để chủ sở hữu ký tên.
Nộp bộ hồ sơ lên sở kế hoạch đầu tư.
Bộ hồ sơ hợp lệ sẽ được Sở chấp nhận và trả giấy hẹn ngày lấy giấy phép kinh doanh 
Bước 2: Sau khi có giấy phép kinh doanh (Sở kế hoạch đầu tư sẽ update thông tin doanh nghiệp lên Cổng thông tin quốc gia từ 1 đến 30 ngày sau khi đăng ký) (thường là 1 tuần sau khi đăng ký thành lập thành công).