BÀI 32: QUY ĐỊNH MỚI VỀ CON DẤU DOANH NGHIỆP TẠI LUẬT DOANH NGHIỆP 2020

Quy định mới về con dấu doanh nghiệp có những nội dung gì? Trên con dấu cần thể hiện nội dung gì? Có cần thông báo mẫu con dấu mới với cơ quan đăng ký kinh doanh hay không?
Quốc hội khóa XIV ngày 17/6/2020 đã thông qua Luật Doanh nghiệp 2020 và có hiệu lực chính thức từ ngày 01/01/2021, trong đó có quy định mới về con dấu Doanh nghiệp. Vậy luật mới có những quy định gì về con dấu Doanh nghiệp? HITAX thông tin đến bạn như sau:

I. Quy định mới về con dấu doanh nghiệp:

Theo luật mới, Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh Nghiệp thì quy định về con dấu Doanh nghiệp bao gồm:

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Doanh nghiệp quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện và đơn vị khác của doanh nghiệp.

3. Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

II. Những điều khác biệt quy định con dấu Doanh nghiệp so với quy định cũ:

1. Không cần thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp:

Doanh nghiệp không cần thực hiện thủ tục thông báo mẫu con dấu Doanh nghiệp mới trước khi sử dụng. 

So với Luật Doanh nghiệp 2014 thì luật mới đã bỏ qua quy định “Trước khi sử dụng, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp

2. Không quy định bắt buộc một số nội dung phải có trên con dấu Doanh nghiệp:

Luật Doanh nghiệp 2020 đã bỏ qua nội dung thông tin phải thể hiện trên con dấu Doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

  • Tên doanh nghiệp
  • Mã số doanh nghiệp 
3. Quản lý và lưu giữ con dấu của doanh nghiệp:

 Luật Doanh nghiệp 2014: Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty.

Luật Doanh nghiệp 2020: Việc quản lý và lưu giữ dấu thực hiện theo quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế do doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc đơn vị khác của doanh nghiệp có dấu ban hành. Doanh nghiệp sử dụng dấu trong các giao dịch theo quy định của pháp luật.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN HITAX

CHÚC CHO SỰ HỢP TÁC CỦA HAI BÊN LUÔN TỐT ĐẸP VÀ THÀNH CÔNG TRONG TƯƠNG LAI

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP.

KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/