Quy định về điều chuyển người lao động

Hiện nay, quy định về điều chuyển người lao động sang một công việc khác so với thỏa thuận trong hợp đồng lao động mà nhiều doanh nghiệp vướng phải và đang phân vân không biết quy định pháp luật ra sao? Phải làm như thế nào cho đúng luật?. Vậy Hitax xin làm rõ các quy định về việc điều chuyển người lao động để giúp các doanh nghiệp tránh được việc vi phạm về điều luật này.

Theo quy định về điều chuyển người lao động thì khi nào doanh nghiệp được phép điều chuyển

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 29 Bộ luật Lao Động 2019 thì doanh nghiệp được phép điều chyển người lao động sang công việc khác so với hợp đồng khi:

Gặp khó khăn đột xuất do các lý do như thiên tai, hoản hoạn, dịch bệnh nguy hiểm;

– Áp dụng các biện pháp ngăn ngừa , khắc phục tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;

– Các sự có về điện nước;

– Do nhu cầu về sản xuất, kinh doanh; trong trường hợp này khi muốn điều chuyển người lao động doanh nghiệp phải quy định cụ thể trong nội quy của doanh nghiệp do nhu cầu sản xuất, kinh doanh doanh nghiệp được tạm thời điều chuyển người lao động 

Thời hạn quy định về điều chuyển người lao động 

Quy định về điều chuyển người lao động

– Doanh nghiệp được tạm thời điều chuyển người lao động làm các công việc khác so với hợp đồng ban đầu nhưng không được quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm. Trong trường hợp nếu muốn điều chuyển người lao động hơn 60 ngày làm việc thì bắt buộc phải có sự đồng ý của người lao động bằng văn bản.

– Nếu trong trường hợp hết thời hạn điều chuyển mà doanh nghiệp muốn người lao động làm việc luôn tại vị trí đó thì doanh nghiệp phải có sự đồng ý của người lao động. Sự đồng ý đó phải được thở thuận bằng một trong các cách sau:

  + Phụ lục hợp đồng lao động có quy định về điều chuyển người lao động sang công việc mới so với công việc ban đầu

  + Làm hợp đồng mới giữa doanh nghiệp và người lao động. Trường hợp này thì doanh nghiệp và người lao động có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng cũ và sau đó ký bản hợp đồng với công việc mới.

Lưu ý: Trường hợp hết thời hạn điều chỉnh, doanh nghiệp muốn người lao động làm việc luôn tại vị trí mới nhưng người lao động vẫn muốn làm tại vụ trí cũ thì hai bên vẫn phải tiếp tục với hợp đồng công việc cũ. Doanh nghiệp không có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nhưng người lao động thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng khi doanh nghiệp không thực hiện đúng quy định trong hợp đồng lao động. 

Nghĩa vụ của doanh theo theo quy định về điều chuyển người lao động 

Quy định về điều chuyển người lao động
Quy định về điều chuyển người lao động

– Phải thông báo cho người lao động biết trước ít nhất 03 ngày làm việc trước khi chuyển người lao động sang công việc khác

– Nội dung thông báo với người lao động khi quyết định điều chuyển người lao động

  + Thời hạn làm việc tạm thời của người lao động

  + Công việc phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động 

Lương phải trả cho người lao động theo quy định về điều chuyển người lao động 

Mức lương trả cho người lao động ở công việc mới ít nhất phải bằng 85% mức tiền lương công việc cũ nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do chính phủ quy định

Trường hợp tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương công việc cũ thì được giũ nguyên mức lương cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc

Lưu ý: Trong trường hợp người lao động không đồng ý tạm thời lagm công việc khác so với hợp đồng ban đầu quá 60 ngày làm việc cộng dồn trong 01 năm mà phải ngừng việc thì doanh nghiệp phải trả lương ngừng việc theo quy định.

Mức phạt hành chính khi doanh nghiệp điều chuyển người lao động trái luật theo quy định về điều chuyển người lao động 

Căn cứ khoản 1 Điều 5, Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 Nghị định 28/2020/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể bị xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi điều chuyển người lao động trái quy định:

– Phạt tiền từ 2.000.000 – 6.000.000 đồng đối với hành vi tạm thời điều chuyển người lao động mà không thông báo với người lao động trước 03 ngày hoặc không thông báo rõ thời hạn làm tạm thời hoặc bố trí công việc không phù hợp với sức khỏe, giới tính của người lao động. 

– Phạt tiền từ 6.000.000 – 14.000.000 đồng đối với doanh nghiệp có hành vi điều chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng với lý do không hợp lệ, thời gian hoặc không có văn bản đồng ý của người lao động theo quy định của pháp luật.

Quy định về điều chuyển người lao động

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/