Qui trình thay đổi trụ sở các doanh nghiệp khác quận

Bước 1: Nộp hồ sơ lên Chi cục thuế quận đang làm
• Làm hồ sơ để chuyển địa điểm
• Tại thời điểm đó, chốt hóa đơn và làm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn qua mạng
• Chờ Chi cục thuế trả kết quả
Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ doanh nghiệp lên Sở kế hoạch đầu tư
• Làm bộ hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Thay đổi địa chỉ doanh nghiệp)
• Nếu bộ hồ sơ nộp lên Sở hợp lệ thì Sở sẽ gửi giấy hẹn lấy kết quả để lên lấy giấy phép kinh doanh
Bước 3: Đặt mộc mới và thông báo mẫu dấu lên Sở kế hoạch đầu tư
• Làm hồ sơ thông báo mẫu dấu nộp lên Sở
• Chờ kết quả thông báo chấp nhận mẫu dấu của Sở
Bước 4: Làm việc với Chi cục thuế quận mới chuyển đến
• Nộp kết quả chuyển quận do Chi cục thuế quận cũ đã trả kết quả ở bước 1
• Lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin và bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân và nộp qua mạng
• Mua con dấu địa chỉ công ty mới đóng lên hóa đơn

• Sau khi làm tất cả các bước trên thì xuất hóa đơn lại bình thường
Bước 5: Liên hệ bảo hiểm quận cũ để chuyển quận
• Làm phiếu giao nhận 600a để báo giảm toàn bộ nhân viên công ty
• Làm phiếu giao nhận 620 để chốt giảm nhân viên ở quận cũ
Bước 6: Liên hệ bảo hiểm quận mới
• Làm phiếu giao nhận 600 báo tăng lại tất cả nhân viên của công ty

One thought on “Qui trình thay đổi trụ sở các doanh nghiệp khác quận

  1. Pingback: DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH - Hitax

Comments are closed.