Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Bước 1: Hồ sơ kê khai
Để thực hiện khai quyết toan thuế TNCN cần tập hợp các thông tin về thu nhập, cac khoản giảm trừ ( bảo hiểm bắt buộc, giảm trừ gia cảnh), thuế TNCN đã tạm nộp, đã tạm khấu trừ.
Hồ sơ bao gồm:
– Tờ khai quyết toán thuế mẫu số 02/QTT- TNCN ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC.
– Phụ lục mẫu số 02-1/BK-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư số 92/2015/TT-BTC nếu có đăng ký giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc.
– Bản chụp các chứng từ chứng minh số thuế đã khấu trừ, đã tạm nộp trong năm, số thuế đã nộp ở nước ngoài.
Bước 2: Địa điểm nộp hồ sơ quyết toán thuế dành cho cá nhân
• Cơ quan thuế( cục thuế hoặc chi cục thuế ) trực tiếp quản lí, tổ chức chi trả thu nhập:
+ Cá nhân đã tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế trực tiếp quản lý cá nhân, tổ chức thu nhập đó.
+ Trường hợp cá nhân có thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng có tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân thì nộp hồ sơ quyết toán thuế tại cơ quan thuế quản lý tổ chức, cá nhân trả thu nhập cuối cùng.
• Cục thuế
+ Cá nhân nhận thu nhập từ các tổ chức Quốc tế, đại sứ quán, lãnh sự quán.
+ Các nhân có thu nhập từ các tổ chức, cá nhân trả từ nước ngoài.
• Chi cục thuế nơi cá nhân cư trú
+ trường hợp cá nhân chưa tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân ở bất kỳ tổ chức, cá nhân trả thu nhập nào.
+ Trường hợp cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng hoặc kí hợp đồng cung cấp dịch vụ có thu nhập tại 1 nơi hoặc nhiều nơi đã khấu trừ 10%.
+ Cá nhân thay đổi nơi làm việc và tại tổ chức cá nhân trả thu nhập cuối cùng không tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân.
• Trường hợp cá nhân cư trú nhiều nơi thì được lựa chọn một nơi cư trú để quyết toán thuế.

One thought on “Quyết toán thuế thu nhập cá nhân

  1. Pingback: Dịch vụ thực hiện thủ tục quyết đoán về thuế nội dung công việc - Hitax

Comments are closed.