BÀI 34: QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Ai là người nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)? Căn cứ vào đâu để tính thuế TNDN?
Là chủ doanh nghiệp thì chúng ta không còn xa lạ gì với khái niệm “thuế thu nhập doanh nghiệp” (thuế TNDN) nữa.
Ở đây Hitax sẽ nhắc lại khái niệm “thuế TNDN” cho bạn nào quan tâm, muốn tìm hiểu về doanh nghiệp.

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là gì? Ai là người nộp thuế TNDN? Cách tính như thế nào?

Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật.

Vậy ai là người nộp thuế thu nhập doanh nghiệp?

Theo quy đinh tại Điều 2 Luật thuế TNDN, người nộp thuế TNDN là tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có thu nhập chịu thuế theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Đối tượng chịu thuế TNDN là các khoản thu nhập hợp pháp của doanh nghiệp bao gồm: Thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu nhập khác.

Căn cứ để tính thuế TNDN?

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế – Phần trích lập quỹ Khoa học công nghệ) x thuế suất thuế TNDN.
Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế – Thu nhập được miễn thuế – Các khoản lỗ năm trước được kết chuyển.
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu – chi phí được trừ) + thu nhập chịu thuế khác.

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Bất kì doanh nghiệp nào khi tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đều có nghĩa vụ nộp thuế TNDN vào ngân sách nhà nước.
Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp là công việc mà doanh nghiệp bắt buộc phải thực hiện khi kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Hàng quý, doanh nghiệp phải tạm nộp thuế TNDN của quý đó và cuối năm phải thực hiện quyết toán thuế theo quy định.

Hồ sơ quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp bao gồm những gì?
 1. Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và phụ lục đi kèm (Mẫu số 03/TNDN ban hành kèm theo Thông tư 151/2014/TT-BTC
 2. Báo cáo tài chính năm
  Bao gồm:
  – Bảng cân đối kế toán
  – Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
  – Báo cáo lưu chuyển tiền tệ theo phương pháp trực tiếp và theo phương pháp gián tiếp
  – Bản thuyết minh báo cáo tài chính
Về thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế TNDN năm?

Doanh nghiệp sẽ thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp và nộp hồ sơ chậm nhất là vào ngày cuối cùng của tháng thứ 3 kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.

Trường hợp doanh nghiệp chậm nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế sẽ bị xử phạt theo quy định tại Điều 9 Thông tư 166/2013/TT-BTC. Mức phạt sẽ tùy thuộc vào số ngày nộp chậm thuế và doanh nghiệp có thể bị phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền từ 700.000 đồng – 3.500.000 (nếu có tình tiết giảm nhẹ hoặc tăng nặng thì mức phạt có thể thấp hoặc cao hơn).

Doanh nghiệp khi thực hiện quyết toán thuế TNDN cần lưu ý những gì?

Để tính được số thuế TNDN phải nộp, doanh nghiệp phải xác định chính xác doanh thu, chi phí được trừ và các khoản thu nhập khác (nếu có); xác định thu nhập miễn thuế, doanh nghiệp có các khoản lỗ nào năm trước chưa được kết chuyển hay không? Tính thuế TNDN theo công thức mà Hitax đã hướng dẫn ở trên.

Lưu ý về thuế suất tính thuế TNDN, theo quy định tại Điều 11 Thông tư 78/2014/TT-BTC, từ ngày 01/01/2016, tất cả các doanh nghiệp đều áp dụng mức thuế suất là 20%.

Doanh nghiệp phải thực hiện kê khai đầy đủ và chính xác các thông tin tại Tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (Mẫu 03/TNDN), lưu ý đến các chỉ tiêu như: Ngành nghề có tỷ lệ doanh thu cao nhất; tỷ lệ của ngành nghề kinh doanh có tỷ lệ doanh thu cao nhất trên tổng doanh thu của kỳ tính thuế. Kê khai số thuế TNDN được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC, các văn bản sửa đổi, bổ sung và phụ lục thuế TNDN được giảm ban hành kèm theo theo Nghị định số 114/2020/NĐ-CP

Đồng thời, doanh nghiệp phải xác định, kê khai chính xác thông tin về giao dịch liên kết, xác định đúng chi phí lãi vay được trừ (mức khống chế 30%) khi tính thuế TNDN theo quy định tại Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020 của Chính phủ.

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/