BÀI 11: QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN ĐỐI VỚI NGƯỜI NGHỈ VIỆC.

HITAX mời mọi người tham khảo bài viết dưới đây để giải đáp thắc mắc về quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ việc:

KẾ TOÁN HITAX- TỰ TIN CÙNG BẠN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ việc trước thời điểm quyết toán thuế và làm việc tại công ty:

Căn cứ theo quy định tại Điều 25 Thông tư 111/ 2013/ TT -BTC thì tổ chức trả thu nhập từ tiền lương tiền công cho người lao động có trách nhiệm khấu trừ thuế thu nhập của cá nhân trước khi trả thu nhập cho cá nân nếu thuộc trường hợp phải khấu trừ thuế.

Căn cứ theo quy định tại Điều 16 Thông tư 156/2013/ TT- BTC thì tổ chức trả thu nhập cho cá nhân từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho người lao động không phân biệt có phát sinh khấu trừ thuế hay không.

Tổ chức trả thu nhập thực hiện kê khai quyết toán phần thu nhập cá nhân mà tổ chức chi trả cho người lao động trong thời gian người lao động làm việc cho mình theo tờ khai quyết toán thuế mẫu số 05/QTT- TNCN và các bảng kê kèm theo.

Quyết toán thuế TNCN đối với người nghỉ việc làm việc từ 2 nơi trở lên:

Thứ nhất, đối với phần thu nhập công ty chi trả: Công ty tiến hành kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập mà công ty chi trả cho người lao động làm việc trên tờ khai và các bảng kê.

Thứ 2, đối với phần thu nhập công ty cũ của người lao động chi trả: Công ty cũ của người lao động sẽ có trách nhiệm kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho phần thu nhập mà công ty đó trả cho người lao động trong thời gian họ làm việc.

Thứ 3, về việc công ty có quyết toán toàn bộ phần thu nhập của người lao động trong năm theo chứng từ khấu trừ thuế không:

Trường hợp này, căn cứ theo quy định tại thông tư 92/2015/TT-BTC thì người lao động này không thuộc đối tượng được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty vì trong năm có làm việc tại 2 nơi. Và về nguyên tắc thì công ty  không trả thu nhập cho người lao động thì sẽ không được quyết toán phần thu nhập ấy (trừ trường hợp cá nhân ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác theo quy định của pháp luật dân sự). Sau khi kết thúc năm tính thuế, cá nhân tự tính toán số thuế nộp thừa, nộp thiếu và thực hiện tự quyết toán thuế theo quy định của pháp luật.

Cá nhân chỉ được ủy quyền quyết toán khi thuộc các trường hợp sau:

Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm.

Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 (ba) tháng trở lên tại một tổ chức, cá nhân trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 (mười hai) tháng trong năm, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Cá nhân là người lao động được điều chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới trong trường hợp tổ chức cũ thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi doanh nghiệp. Cuối năm người lao động có ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động (nếu có) để làm căn cứ tổng hợp thu nhập, số thuế đã khấu trừ và quyết toán thuế thay cho người lao động.

Về thời điểm tính thuế TNCN đối với người nghỉ việc:

Căn cứ Điều 8 thông tư 111/2013/TT- BTC quy định thì thời điểm xác định thu nhập chịu thuế đối với thu nhập từ tiền lương, tiền công là thời điểm tổ chức, cá nhân trả thu nhập cho người nộp thuế.

Tóm lại:

Chúc các bạn thành công!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/