Tag Archives: các loại hình doanh nghiệp

BÀI 40: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT TRONG CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là ai?
Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp có trách nhiệm gì trong doanh nghiệp?
Quy định về người đại diện theo pháp luật trong các loại hình doanh nghiệp khác nhau những gì?
Cùng HITAX tìm hiểu thêm để biết rõ hơn nhé…