Tag Archives: chấm dứt hợp đồng lao động

BÀI 8: TÍNH THUẾ TNCN KHI CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN TIỀN TRỢ CẤP, BỒI THƯỜNG.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động, tùy từng trường hợp mà người lao động được nhận các khoản tiền trợ cấp, bồi thường như: trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, bồi
thường thiệt hại,…Vậy, đối với những khoản thu nhập này, NLĐ có phải đóng thuế thu nhập cá nhân hay không? Nếu có thì cách tính thuế TNCN khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với các khoản tiền trợ cấp, bồi thường như thế nào? Mời các bạn cùng
theo dõi qua bài viết sau.