Tag Archives: cho thuê tài sản

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ. Vậy cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Hitax xin hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhé!

Xử lý vi phạm pháp luật về thuế đối với các cá nhân, tổ chức

Căn cứ nghị định 98/2007/NĐ-CP về việc xử lý vi phạm pháp luật về thuế

TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN – HITAX HƯỚNG DẪN

Hình thức cho thuê tài sản cá nhân diễn ra khá phổ biến và hình thức được gặp nhiều nhất là thuê văn phòng. Có rất nhiều doanh nghiệp tỏ ra lung túng không biết phải xử lý ra sao đối với khoản chi phí thuê nhà