Tag Archives: quyết toán thuế

Cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền thuế mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ nguồn thu khác vào ngân sách nhà nước sau khi đã trừ đi các khoản giảm trừ. Vậy cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân như thế nào? Hitax xin hướng dẫn bạn cách quyết toán thuế thu nhập cá nhân nhé!

BÀI 35: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Thủ tục thay đổi loại hình doanh nghiệp gồm những gì?
Những loại hình doanh nghiệp nào được phép thay đổi loại hình doanh nghiệp?
Các thủ tục có phức tạp không?
HITAX sẽ hướng dẫn các bạn…

BÀI 34: QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT

Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp như thế nào? Ai là người nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN)? Căn cứ vào đâu để tính thuế TNDN?
Là chủ doanh nghiệp thì chúng ta không còn xa lạ gì với khái niệm “thuế thu nhập doanh nghiệp” (thuế TNDN) nữa.
Ở đây Hitax sẽ nhắc lại khái niệm “thuế TNDN” cho bạn nào quan tâm, muốn tìm hiểu về doanh nghiệp.

BÀI 10. ĐIỀU KIỆN ĐƯỢC ỦY QUYỀN QUYẾT TOÁN THUẾ TNCN. – HITAX HƯỚNG DẪN

Khi quyết toán thuế thu nhập cá nhân thì đa số người lao động sẽ ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thu nhập thay. Vậy điều kiện được ủy quyền quyết toán thuế TNCN là:

DỊCH VỤ QUYẾT TOÁN THUẾ CHO DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

Hồ sơ khai quyết toán thuế TNDN: – Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN..– Một hoặc một số phụ lục kèm theo tờ khai ban hành (nếu có), như: Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN, mẫu số 03-1B/TNDN, mẫu số 03-1C/TNDN. Phụ lục…