BÀI 35: NHỮNG VIỆC CẦN LÀM KHI THAY ĐỔI LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

Sau một thời gian dài hoạt động, Doanh nghiệp có thể có sự thay đổi về chiến lược kinh doanh, thay đổi về cổ đông hay các thành viên trong công ty. Điều này dẫn đến việc thay đổi loại hình Doanh nghiệp. Do đó, Doanh nghiệp cần tiến hành thay đổi loại hình Doanh nghiệp và hưởng toàn bộ quyền và lợi ích, đồng thời cũng chịu nghĩa vụ sau khi chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp. Vậy khi chuyển đổi loại hình Doanh nghiệp thì công ty cần làm những gì? Hãy cùng Hitax tìm hiểu nhé.

I. Những loại hình Doanh nghiệp được chuyển đổi:

Thay đổi loại hình doanh nghiệp là thay đổi hình thức pháp lý của doanh nghiệp từ loại hình này sang loại hình khác. Luật Doanh nghiệp 2020 đã mở rộng thêm 2 trường hợp được thay đổi loại hình doanh nghiệp so với Luật cũ.

Các loại hình doanh nghiệp được phép thay đổi cụ thể là:

 • Công ty cổ phần chuyển đổi thành Công ty TNHH MTV, NTV
 • Công ty TNHH MTV chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH NTV
 • Công ty TNHH NTV chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH MTV
 • Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty TNHH MTV, công ty TNHH NTV, công ty cổ phần, công ty hợp danh
 • Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty cổ phần 
 • Doanh nghiệp tư nhân chuyển đổi thành công ty hợp danh.

II. Các thủ tục cần làm khi thay đổi loại hình doanh nghiệp:

1. Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp muốn thay đổi loại hình doanh nghiệp thì trước tiên cần quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế khi chuyển đổi chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày Doanh nghiệp chuyển đổi.

Riêng trường hợp chuyển từ công ty TNHH sang công ty TNHH sang công ty cổ phần hay ngược lại mà công ty sau chuyển đổi kế thừa toàn bộ nghĩa vụ thì không cần quyết toán.

2. Sử dụng hóa đơn

Trường hợp doanh nghiệp còn hóa đơn và muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn thì cần phải làm các thủ tục sau:

 • Đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng;
 • Kèm theo đó cần gửi Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp (mẫu số 3.13 Phụ lục 3 ban hành kèm Thông tư 39/2014/TT-BTC)

Trường hợp Doanh nghiệp muốn đổi sang sử dụng hóa đơn mới, không tiếp tục sử dụng hóa đơn cũ thì cần:

 • Thông báo điều không tiếp tục sử dụng hóa đơn, hủy hóa đơn chưa sử dụng và thông báo kết quả hủy đến cơ quan thuế;
 • Làm các thủ tục Thông báo phát hành hóa đơn mới đến cơ quan thuế theo quy định.

3. Thay đổi con dấu:

Thông thường doanh nghiệp sẽ ghi nhận tên Doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp mặc dù theo quy định Pháp luật hiện hành thì Doanh nghiệp có quyền tự quyết định nội dung trên con dấu mà không cần phải thông báo mẫu con dấu với Phòng Đăng ký kinh doanh trước khi sử dụng. 

Vì vậy nếu con dấu Doanh nghiệp có ghi nhận nội dung tên của Doanh nghiệp thì khi chuyển đổi loại hình công ty, Doanh nghiệp cần hiện thay đổi mẫu con dấu để đảm bảo sự đồng nhất về thông tin của công ty và thuận tiện khi thực hiện các giao dịch, quản lý và lưu giữ con dấu, không gây nhầm lẫn và thực hiện đúng quy định của Điều lệ công ty hoặc quy chế Doanh nghiệp ban hành.

4. Thay đổi thông tin các tài sản Doanh nghiệp đăng ký sở hữu khi thay đổi loại hình doanh nghiệp

Thay đổi loại hình Doanh nghiệp thì tên Doanh nghiệp sẽ thay đổi. Vì vậy, các tài sản đăng ký sở hữu bởi Doanh nghiệp cũng cần thay đổi theo tên mới. Cụ thể có các tài sản như sau:

 • Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhà ở và các tài sản gắn liền với đất.

5. Thông báo về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp với các cơ quan có liên quan.

Tên của Doanh nghiệp đã thay đổi sau khi thay đổi loại hình Doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân có liên quan cần biết sự thay đổi này để không ảnh hưởng đến quyền, nghĩa vụ và lợi ích của Doanh nghiệp. Vì vậy, Doanh nghiệp cần thông báo sự thay đổi này đến các cơ quan có liên quan bao gồm: cơ quan thuế, ngân hàng, bảo hiểm, đối tác kinh doanh và các cơ quan quản lý chuyên ngành…

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/