DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Sau khi thành lập và đi vào hoạt động vì nhiều lý do khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh mà doanh nghiệp có những thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh như tên công ty, địa chỉ trụ sở, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ, thành viên… Công ty HITAX SOLUTIONS cung cấp gói dịch vụ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh với biểu phí.

NỘI DUNG CÔNG VIỆC NGÀY LÀM VIỆC ĐƠN GIÁ
CHI PHÍ CHI HỘ ( Chi cho Sở Kế Hoạch đầu tư TPHCM, để làm và Cấp giấy phép kinh doanh, Mã số thuế cho doanh nghiệp) – Có thể thay đổi theo giá thị trường CHI PHÍ THỰC HIỆN TỔNG CỘNG
1. Thay đổi trụ sở

( xem chi tiết)

5 NGÀY
2. Thay đổi tên

( xem chi tiết)

3. Thay đổi thành viên Liên hệ trực tiếp 0909.26.26.62 hoặc nhắn tin qua Zalo
4. Thay đổi đại diện pháp luật

( xem chi tiết)

5. Thay đổi vốn điều lệ

 ( xem chi tiết)

6. Khắc dấu tròn doanh nghiệp (Nếu có)
     

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ

One thought on “DỊCH VỤ THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

  1. Pingback: BÀI 1: TRƯỜNG HỢP CÁ NHÂN CHO THUÊ TÀI SẢN - HITAX HƯỚNG DẪN - HiTax

Comments are closed.