BÀI 14: THỦ TỤC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP NĂM 2020.

Hitax xin được giải đáp thắc mắc về thủ tục giải thể doanh nghiêp năm 2020.

Giải thể doanh nghiệp là một thủ tục để tạo cơ sở cho doanh nghiệp chấm dứt hoạt
động. So với phá sản, thủ tục giả thể doanh nghiệp nhanh chóng và đơn giản hơn rất
nhiều.
Vậy khi nào doanh nghiệp bị giải thể ? Và thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2020 được tiến hành như thế nào?

 • Thời hạn hoạt động của công ty đã hết nhưng không có quyết định gia hạn.
 • Theo quyết định của chủ doanh nghiệp với doanh nghiệp tư nhân, của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu doanh nghiệp với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Hội đồng cổ đông với công ty cổ phần.
 • Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của Luật nếu
  trong 6 tháng không làm thủ tục đổi loại hình doanh nghiệp.
 • Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  Thủ tục giải thể doanh nghiệp được quy định tại Điều 59 Nghị định 78/2015/NĐ-CP.
  Các bước cần làm khi thực hiện Thủ tục giải thể doanh nghiệp năm 2020:
  Bước 1: Chuẩn bị giấy tờ cụ thể lên Chi cục thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở
  Bước 2: Sau khi cơ quan thuế tiếp nhận hồ sơ, cơ quan sẽ liên lạc lại với doanh nghiệp.
  Bươc 3: Nộp hồ sơ online lên Sở kế hoạch và Đầu tư. Gồm 2 bước
 • Nộp thông báo và quyết định về việc giải thể doanh nghiệp.
 • Danh sách chủ nợ và các khoản nợ chưa thanh toán.
  Bước 4: Sau khi nộp xong 2 bước online hồ sơ lên Sở kế hoạch Đầu tư hợp lệ thì mang hồ sơ giấy lên Sở để nhận kết quả đóng mã số thuế doanh nghiệp.

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

KẾ TOÁN HITAX- TỰ TIN CÙNG BẠN TẠO GIÁ TRỊ CỐT LÕI

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/

https://hitax.vn/bang-bao-gia-thanh-lap-ho-kinh-doanh-ca-the/