Bài 19: ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT PHẦN MỀM

Thuế TNDN là gì? Ưu đãi thuế nào dành cho công ty sản xuất sản phẩm phần mềm? hiện nay, nước ta là một đất nước đang phát triển đặc biệt đang trong thời đại cách mạng công nghệ 4.0 thì việc phát triển về phần mềm công nghệ là một điều tất yếu và là giải pháp được ưu tiên hàng đầu. Để thể hiện sự ủng hộ việc phát triển các sản phầm phần mềm nhà nước đã ban hành một số quy định thông tư về ưu đãi thuế TNDN dành cho doanh nghiệp sản xuất phần mềm. Vậy để tìm hiểu rõ hơn về sự ưu đãi thuế TNDN này hãy cùng Hitax tìm hiểu nhé!
 ƯU ĐÃI THUẾ TNDN ĐỐI VỚI SẢN XUẤT PHẦN MỀM

1. Danh mục các sản phẩm phần mềm được hưởng ưu đãi thuế TNDN

 Theo phụ lục số 01 ban hành kèm thông tư số 09/2013/TT-BTTTT ngày 08/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông thì các sản phẩm phần mềm được quy định là:

 • Sản phẩm phần mềm
  • Nhóm phần mềm hệ thống
 • Hệ điều hành
 • Phần mềm mạng
 • Phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu
 • Phần mềm nhúng
 • Phần mềm hệ thống khác
  • Nhóm phần mềm ứng dụng
 • Phần mềm ứng dụng cơ bản
 • Phần mềm ứng dụng đa ngành
 • Phần mềm ứng dụng chuyên ngành
 • Phần mềm ứng dụng cho cá nhân gia đình
 • Phần mềm ứng dụng khác
  • Nhóm phần mềm công cụ
 • Phần mềm ngôn ngữ lập trình
 • Phần mềm công cụ kiểm thử phần mềm
 • Phần mềm công cụ chương trình biên dịch
 • Phần mềm công cụ hỗ trợ chương trình phát triển phần mềm
 • Phần mềm công cụ khác
  • Nhóm phần mềm tiện ích
 • Phần mềm quản trị, quản trị từ xa
 • Phần mềm sao lưu, phục hồi dữ liệu
 • Phần mềm quản lý, hiển thị file
 • Phần mềm nhận dạng, xử lý dữ liệu số
 • Phần mềm an toàn thông tin, bảo mật và chống virus
 • Phần mềm tiện ích khác
  • Loại khác

2. Điều kiện để hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với sản xuất phần mềm

Để được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với sản xuất phần mềm thì trước hết công ty phải chứng minh được doanh nghiệp mình có hoạt động liên quan tới sản xuất phần mềm bao gồm:

Quy trình sản xuất:

– Xác định yêu cầu sử dụng phần mềm

– Phân tích và thiết kế

–  Lập trình, viết mã lệnh

– Kiểm tra, thử nghiệm phần mềm

–  Hoàn thiện, đóng gói sản phẩm phần mềm

–  Cài đặt, chuyển giao, hướng dẫn sử dụng, bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm

– Phát hành, phân phối sản phẩm phần mềm

Theo điều 4 thông tư 13/2020/TT-BTTTT có quy định là hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm đáp ứng quy trình khi đối với sản phẩm đó tổ chức, doanh nghiệp thực hiện ít nhất một trong hai công đoạn: Xác định yêu cầu, Phân tích và thiết kế quy định. Đồng thời, trong mỗi công đoạn quy trình sản xuất bao gồm nhiều tác nghiệp và công ty phải đáp ứng ít nhất 1 tác nghiệp thì mới được coi là thực hiện quy trình đó.

3. Mức thuế TNDN ưu đãi dành cho doanh nghiệp sản xuất sản phầm phần mềm 

 • Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm)
 • Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo

 3.1, Cách xác định thuế TNDN phải nộp:

Thuế TNDN phải nộp  =  Thu nhập tính thuế  –  Phần trích lập quỹ KH&CN( nếu có)  x  Thuế suất TNDN

3.2, Cách xác định thu nhập tính thuế :

Thu nhập tính thuế  =  Thu nhập chịu thuế  –   thu nhập được miễn thuế  +  Các khoản lỗ được kết chuyển theo quy định

3.3, Cách xác định thu nhập chịu thuế:

Thu nhập chịu thế  =   Doanh Thu   –  Chi phí được trừ  +  Các khoản thu nhập khác

TỔNG ĐÀI TƯ VẤN MIỄN PHÍ: 0819.970.088

FANPAGE: https://www.facebook.com/KeToanHiTaxSolutions

HITAX SẼ LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG CÔNG TÁC TƯ VẤN – BÁO CÁO THUẾ, THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP, KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP. KHI CÓ THẮC MẮC HÃY LIÊN HỆ VỚI HITAX. CHÚNG TÔI SẼ GIÚP BẠN!

KẾ TOÁN KHÔNG KHÓ – KHI CÓ HITAX

CÁC DỊCH VỤ HITAX:

https://hitax.vn/dich-vu-thanh-lap-doanh-nghiep/

https://hitax.vn/dich-vu-lam-thu-tuc-ho-so-thue-ban-dau/https:/

/hitax.vn/dich-vu-hoan-thien-bao-cao-tai-chinh-de-vay-von-ngan-hang/

https://hitax.vn/dich-vu-quyet-toan-thue-cho-doanh-nghiep-va-nguoi-lao-dong/

https://hitax.vn/dich-vu-dang-ky-bao-hiem-xa-hoi/https:/

/hitax.vn/dich-vu-thay-doi-noi-dung-tren-giay-phep-kinh-doanh/